Leden 2023

Na stavbě v současné době probíhají přípravné práce. V ŽST Kladno začaly výkopové práce pro první část podchodu v liché skupině kolejí, dále zde probíhají práce na první části kabelovodu. Za lichou skupinou kolejí (dále od výpravní budovy) pokračují práce na technologické budově.

Na traťovém úseku mezi ŽST Kladno a Kladno-Ostrovec probíhá kácení mimolesní zeleně, dále byly zahájeny přípravné práce na přeložku horkovodu v ulici Závišova u ŽST Kladno-Ostrovec. V prvním týdnu v dubnu dojde k odstavení této větve horkovodu, část potrubí bude zdemontována a budou zahájeny výkopové práce pro přeložení horkovodu pod zem. V druhé polovině března budou zahájeny práce na zárubní zdi v ulici Sportovců. Během výstavby bude v ulici omezen provoz – ulice bude jednosměrná z ulice Bezručova do ulice Fr. Kloze.